پیش ثبت نام سیم کارت

جهت پیش ثبت نام سیم کارت های اعتباری آذرتل با پیش شماره ۰۹۹۹۱۴ فرم زیر را تکمیل نمایید.