تعرفه های خدمات

در صورتی که از بسته ها و طرح های آذرتل استفاده نمی کنید، کلیه هزینه های ارتباطی شما به صورت جدول روبرو محاسبه می شود.

سرویس سیم کارت دائمی سیم کارت اعتباری
مکالمه درون شبکه/دقیقه ۳۳٫۳ ۶۶٫۹
مکالمه برون شبکه/دقیقه ۳۳٫۳ ۹۲٫۹
پیامک درون شبکه (فارسی)/پیامک ۹٫۹ ۱۱٫۵
پیامک برون شبکه (فارسی)/پیامک ۹٫۹ ۱۱٫۵
پیامک درون شبکه (لاتین)/پیامک ۱۷ ۲۰٫۹
پیامک برون شبکه (لاتین)/پیامک ۱۷ ۲۰٫۹
دیتا/کیلوبایت ۰٫۰۴ ۰٫۰۶
پیامک بین المللی/پیامک ۲۰۰ ۲۰۰
پیامک ثابت/پیامک ۱۲ ۱۲

مبنای محاسبه تعرفه های داخل کشور، ثانیه بوده و تعرفه استفاده از پیام­رسان­های اجتماعی (بله، گپ، آی گپ، بیسفون پلاس، جیک و پیک، لنزور و سروش) و سایت­های منتخب داخلی یک سوم می­ باشد.