یک بسته هدیه برای ورود شما به دنیای آذرتلی ها

آذرتل با فعالسازی بسته “۵ گیگ اینترنت دو روزه” به صورت متفاوت ورود مشترکین را به دنیای آذرتلی ها خوشامد می‌گوید. کلیه مشترکینی که طرح بهار آذرتل را خریداری می کنند، کافی است سیم کارت خود را با برقراری اولین تماس موفق فعال نمایند تا بلافاصله بسته هدیه “۵گیگ اینترنت دو روزه” برای آن ها فعال گردد.

شایان ذکر است، اولویت مصرف بسته های فعال مشترک با بسته ای است که تاریخ انقضای آن زودتر باشد. لذا پس از فعالسازی، مصرف مشترک از بسته اینترنت ۵ گیگ دو روزه بوده و پس از پایان آن مصرف مشترک به صورت خودکار از بسته آغازین فعال بر روی سیم کارت خواهد بود.