بسته های جایزه دار پاییزی

شارژ و بسته های جایزه دار پاییزی

با خرید هر یک از بسته های جایزه دار زیر، اینترنت رایگان هدیه بگیرید:

با خرید هر بسته اینترنت که مدت اعتبار آن ۱۵ روز به بالا می باشد، ۵۰۰مگ اینترنت ۳ روزه هدیه بگیرید.

با خرید یک شارژ حداقل ۱۰۰۰۰ تومانی ، ۲۰۰مگ اینترنت ۱ روزه دریافت کنید.

سایر روش های خرید:
★ شماره گیری کد دستوری #۴۰*
اپلیکیشن آپ
اپلیکیشن آذرتل

★ نمایندگی های فروش