اخبار

معرفی کنید، جایزه بگیرید
خانواده آذرتل، به وسعت تمام ترک زبانان ایران

معرفی کنید، جایزه بگیرید

با دعوت از دوستان خود برای پیوستن به خانواده آذرتل، در قرعه کشی با جایزه یک میلیون تومانی شرکت کنید.

در ادامه طرح های ماه مبارک رمضان، آذرتل طرح "دعوت از دوستان" را نیز معرفی می کند.

شما آذرتلی عزیز، می توانید با دعوت از دوستان خود برای پیوستن به خانواده آذرتل و خرید سیم‌کارت، در قرعه کشی با جایزه یک میلیون تومانی شرکت کنید.

کافی است هنگام خرید از نمایندگی یا سایت آذرتل، شماره آذرتل شما را به عنوان معرف وارد کنند.

هر معرفی، یک شانس بیشتر!

 

بروزرسانی 990306

برنده دور اول از طرح "دعوت از دوستان" در ماه رمضان، آقای امان اله پیشرویان ورکی از قزوین بودند. ضمن تبریک به ایشان، جایزه یک میلیون تومانی به کارتشان واریز گردید.
 

بروزرسانی 990326

برنده دور دوم از طرح "دعوت از دوستان"، آقای رحمان عرفانی‌حور از اردبیل، بودند. ضمن تبریک به ایشان، جایزه یک میلیون تومانی به کارتشان واریز گردید.
خبر خوب اینکه، این طرح همچنان ادامه دارد. همه شما آذرتلی ها می توانید با دعوت از دوستان خود برای پیوستن به خانواده آذرتل، در قرعه کشی با جایزه یک میلیون تومانی این هفته شرکت کنید. کافی است هنگام خرید از نمایندگی یا سایت آذرتل، شماره آذرتل شما را به عنوان معرف وارد کنند. هر معرفی، یک شانس بیشتر!

بروزرسانی 990416

برنده دور سوم از طرح "دعوت از دوستان"، خانم ساحل حاتمی‌ژارآباد از ارومیه، بودند. ضمن تبریک به ایشان، جایزه یک میلیون تومانی به کارتشان واریز گردید.