ما تلاش کرده‌ایم گسترده‌ترین پوشش‌دهی اینترنت در کشور را برای شما فراهم کنیم تا هر کجا که هستید بتوانید از خدمات اینترنت پر سرعت بهره‌مند شوید. شما می‌توانید با انتخاب منطقه خود،کیفیت پوشش‌دهی بر روی شبکه‌های مختلف را بررسی کنید.

توجه: مناطق تحت پوشش نمایش داده شده بر روی نقشه به صورت تقریبی هستند و ممکن است در برخی موارد از دقت کافی برخوردار نباشند