آذرتل دومین برند تجاری شرکت نگین ارتباطات آوا و دارای مجوز رسمی اپراتور مجازی نوع دوم به شماره پروانه ۱۲-۱۰۰-۱۰۰ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.