تعرفه های خدمات

در صورتی که از بسته‌های آذرتل استفاده نمی‌کنید، کلیه هزینه‌های ارتباطی شما به صورت جدول روبرو محاسبه می شود.

سرویس سیم کارت اعتباری (تومان)
مکالمه درون شبکه/دقیقه ۶۰
مکالمه برون شبکه/دقیقه ۹۰
مکالمه با تلفن ثابت کدهای استانی ۰۴۱,۰۴۴,۰۴۵ و ۰۲۴/دقیقه ۶۰
مکالمه با تلفن ثابت سایر استان ها ۹۰
پیامک درون شبکه (فارسی)/پیامک ۱۰٫۵
پیامک برون شبکه (فارسی)/پیامک ۱۰٫۵
پیامک درون شبکه (لاتین)/پیامک ۱۹٫۹
پیامک برون شبکه (لاتین)/پیامک ۱۹٫۹
مصرف آزاد (دیتا/کیلوبایت) ۰٫۰۲
پیامک بین المللی/پیامک از اینجا مشاهده کنید.
پیامک ثابت/پیامک ۱۲

مبنای محاسبه تعرفه مکالمه داخل کشور ثانیه می‌باشد.

تعرفه سایت­‌های منتخب داخلی ۵۰‌ درصد و تعرفه استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی (بله، گپ، آی‌گپ، بیسفون‌پلاس، جیک و پیک، لنزور و سروش) یک‌ سوم می‌باشد.

همچنین در صفحه تعرفه تماس بین الملل می توانید تعرفه های بین المللی مکالمه با خط آذرتل را مشاهده فرمایید.