تعرفه های خدمات

در صورتی که از بسته‌های آذرتل استفاده نمی‌کنید، کلیه هزینه‌های ارتباطی شما به صورت جدول روبرو محاسبه می شود.

سرویس سیم کارت دائمی (تومان) سیم کارت اعتباری (تومان)
مکالمه درون شبکه/دقیقه ۳۳٫۳ ۶۰
مکالمه برون شبکه/دقیقه ۵۵٫۵ ۹۰
مکالمه با تلفن ثابت کدهای استانی ۰۴۱,۰۴۴,۰۴۵ و ۰۲۴/دقیقه ۳۳٫۳ ۶۰
مکالمه با تلفن ثابت سایر استان ها ۵۵٫۵ ۹۰
پیامک درون شبکه (فارسی)/پیامک ۸٫۹ ۱۰٫۵
پیامک برون شبکه (فارسی)/پیامک ۸٫۹ ۱۰٫۵
پیامک درون شبکه (لاتین)/پیامک ۱۶ ۱۹٫۹
پیامک برون شبکه (لاتین)/پیامک ۱۶ ۱۹٫۹
دیتا/کیلوبایت ۰٫۰۴ ۰٫۰۶
پیامک بین المللی/پیامک ۵۰۰ ۵۰۰
پیامک ثابت/پیامک ۱۲ ۱۲

مبنای محاسبه تعرفه مکالمه داخل کشور ثانیه می‌باشد.

تعرفه سایت­‌های منتخب داخلی ۵۰‌ درصد و تعرفه استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی (بله، گپ، آی‌گپ، بیسفون‌پلاس، جیک و پیک، لنزور و سروش) یک‌ سوم می‌باشد.