دستوری کوْدلاری

سیز، عزیز آذرتل موشترکلری آذرتل ین دستوری کوْدلاری واسیطه سی ایله، ساتین آلما عملیاتینیزی و حساب کوْنترولونوزو آسانجا ایداره ائده بیلرسینیز.

دستوری کوْد عملیات
*40# حساب کوْنترولو
*40*2# شارژ ساتین‌آلما کوْدو
*40*3# بسته ساتین‌آلما کوْدو