کدهای دستوری

شما مشترکین عزیز آذرتل می‌توانید با استفاده از کدهای دستوری آذرتل، عملیات خرید و مدیریت حساب خود را به سادگی انجام دهید.

کد دستوری عملکرد
*40# مدیریت حساب
*40*2# خرید شارژ
*40*3# خرید بسته